TMELENIE PARKIET

K dosiahnutiu celistvého a dokonalého vzhľadu je potrebné vytmeliť medzery medzi parketami (tzv. tmelenie parkiet), príp. škrabance a iné nedokonalosti. Tmel sa získava z prachu, ktorý zostane po fáze najjemnejšieho brúsenie parkiet, preto je odtieň tmeliacej látky totožný s farbou parkiet. Zo špeciálneho tmelu na parkety a prachu sa vymieša primerane hustá hmota, ktorá sa vyleje sa na podlahu a širokou špachtľou sa vtláča celoplošne do všetkých špár. Následne sa tmel nechá stvrdnúť a celá plocha vytmelených parkiet sa opäť vybrúsi brúskou, aby sa nadbytočný tmel z plochy odbrúsil a zostal iba v špárach.

Problémy tmelenia parkiet

Prvým je, že tmel v špárach pri rekonštrukciách starších parkiet dlhodobo nevydrží, pretože parkety nie sú riadne prilepené o podklad a hýbu sa. Tmel sa do špár nanesie, vytvrdne, prebrúsi a zalakuje, ale v špáre nevydrží, nakoľko je tmel po vytvrdnutí krehký. Tým ako sa parkety hýbu, tak v špárach praskne, časom sa vydrolí a pri upratovaní sa povysáva. Potom sa stane to, že na niektorých miestach tmel drží, na niektorých nie a nevyzerá to dobre. V takomto prípade je lepšie parkety netmeliť a nechať všetky špáry tak ako sú a parkety iba prelakovať.

Druhým je, že všetky drevené parkety reagujú na zmenu vlhkosti. V letnej sezóne býva v bytoch či domoch priestorová vlhkosť v rozmedzí 50% – 90%. Táto vlhkosť je riadená hlavne počasím vonku. Tieto výkyvy zásadne neovplyvňujú povrchovo upravené drevené podlahy, nakoľko sú krátkodobé a drevená podlaha nestihne na ne zareagovať. Väčším problémom drevenej podlahy je ale zimná vykurovacia sezóna. Vzduch v miestnostiach je dlhodobo veľmi suchý, pretože vykurovacia sezóna trvá približne od novembra do marca. Vykurovaním bytov či domov v zimnej sezóne môže priestorová vlhkosť klesnúť až na hodnoty okolo 20% – 25%. Takže aj keď sú parkety dobre prilepené, pri takto suchom ovzduší sa drevená podlaha začína zmršťovať. To má za následok tvorenie špár po celej ploche drevenej podlahy.

Drevo je hydroskopický materiál, prijíma a odovzdáva vlhkosť z okolitého prostredia v závislosti na teplote, resp. vlhkosti v danom objekte. To znamená, že vždy bude reagovať na zmenu vlhkosti či už z podkladu alebo z ovzdušia. V prípade vlhkosti vzduchu vyššej ako 65% v letných mesiacoch a nižšej ako 40% v priebehu zimnej vykurovacej sezóny sa môžu objaviť viditeľné zmeny rozmerov. Najväčšie rozmerové zmeny, až o 10%  sa odohrávajú  na šírku, o  5% na výšku a o 0,1% až 0,5% na dĺžku. V zimnej vykurovacej sezóne sa teda parkety zmršťujú a špáry sú väčšie. V letnej sezóne sa opäť rozťahujú, naberajú naspäť svoju pôvodnú vlhkosť a špáry sú medzi nimi zjavne menšie.