BRÚSENIE PARKIET

Renovácia parkiet sa začína brúsením. Je to kľúčová činnosť. Čo sa tu zanedbá, to sa zvyčajne prejaví až po finálnom ošetrení podlahy, preto treba brúseniu venovať náležitú starostlivosť a pozornosť. Brúsenie parkiet má niekoľko stupňov: od najhrubšieho až po najjemnejší. Brúsenie sa robí špeciálnym strojom, ktorý zároveň odsáva aj najmenšie prachové častice. Tento spôsob práce nezanecháva takmer žiadny neporiadok.

Spôsoby brúsenia parkiet

Hrubé brúsenie parkiet – cieľom  pri  tomto   kroku  je  odstrániť nečistotu, starý lak a rôzne stopy nerovnosti dreva. Najčastejšie sa začína so zrnitosťou 36 alebo 24 (táto zrnitosť sa používa len na výnimočne nerovných povrchoch alebo tvrdých podlahách

Stredné brúsenie parkiet – v ďalšej fáze sa odstránia stopy hrubého brúsenia a ryhy, ktoré sa vytvárajú pri spúšťaní brúsky, pokračuje sa teda so zrnitosťou 40 až 60

Jemné brúsenie parkiet – so zrnitosťou 80 až 100. Pri lakoch na vodnej báze by sa malo konečné brúsenie vykonať so zrnitosťou minimálne 120, ktoré dvíhajú vlákna dreva alebo pri veľmi jemne opracovaných plochách

Extra jemné brúsenie parkiet – ak  chceme  dosiahnuť  minimálne  zdvíhanie vlákien dreva,  môže sa  použiť  brúsny pás  so  zrnitosťou 150.  S jeho použitím  sa  odstránia odstávajúce  aj  najjemnejšie  vlákna  dreva  z povrchu  podlahy, ktoré majú ťažké brúsky tendenciu tlačiť dolu do dreva.

Pokiaľ by sa nevybrúsil povrch podlahy brúsnym pásom strednej zrnitosti, zostanú po brúsení jemným pásom viditeľné hlboké ryhy po hrubom brusive. Keď chcete, aby bola podlaha dobre vybrúsená, nikdy nepreskočte z hrubej zrnitosti priamo na jemnú. Čím je podlaha staršia a opotrebovanejšia, tým sa používa viac brúsnych chodov. Na nových podlahách stačí zrnitosť 40, 80 a 100 (resp. 120).

Postup pri brúsení parkiet

Po každom brúsnom chode sa podlaha povysáva, aby sa nepoškriabala. Brúskou sa postupne prechádza v pruhoch, ktoré na seba nadväzujú a prechody medzi pruhmi sa brúsia tiež. Ak na podlahe ostanú po prvom výbruse nerovnosti, treba celú plochu brúsiť ešte raz kolmo na pôvodný smer. Potom sa vymení papier za jemnejší. Parketové podlahy z veľkoplošných dielcov majú smer vlákien rovnaký, preto sa brúsia po smere vlákien. Pri vedení valcovej brúsky sa zvyčajne riadime dopadom svetla v miestnosti, kedy pri hrubom a strednom brúsení postupujeme diagonálne z rohu do rohu miestnosti, u finálneho brúsenia potom priamo proti zdroju svetla (obyčajne oknu). 

V prípade potreby opakovaného prebrúsenia tak robíme v rovnakej stope. Na jednotlivé pásy sa snažíme plynulo nadväzovať. Brúsku vedieme plynulým pohybom, nezastavujeme sa. Nikdy nesmieme zostať stáť so zapnutým strojom na mieste! Nenávratne by sme tým poškodili podlahu. Rovnako na brúsku netlačíme, aby sa nespálila podlaha. Okolo okrajov nechávame nevybrúsenú plochu, ktorú prebrúsime valcovou brúskou na záver každého brúsneho cyklu. Okraje a ťažko prístupné miesta sa brúsia okrajovou brúskou, a to postupne rovnakou zrnitosťou brusiva ako predchádzajúcu plochu. Po brúsení treba vždy odstrániť z plochy vzniknutý prach vysávačom, vlhkou (nie mokrou) handrou, a to aj medzi radiátormi, prípadne žalúziami.