LAKOVANIE PARKIET

Lakovanie parkiet je konečná úprava drevenej podlahy, na ktorú sa používajú kvalitné akrylátové laky riediteľné vodou, ktoré možno nanášať valčekom. Chránia životné prostredie, neobsahujú škodlivé látky, sú nehorľavé a bez zápachu. Rýchlo schnú, zvýraznia kresbu dreva a sú odolné voči opotrebeniu.

Postup pri lakovaní parkiet

Lak sa nanáša väčšinou v troch vrstvách, medzi ktorými sa robí medzi brúsenie. Na prvú vrstvu sa používa základný lak a na ďalšie dve vrstvy vrchný lak. Namiesto základného laku sa však môže použiť aj vrchný lak, takže pri obmenenom spôsobe lakovania sa nanášajú tri vrstvy vrchného laku. Nanáša sa podľa možnosti v smere proti svetlu, takže sa začína pri okne a pokračuje sa po úsekoch širokých cca 1,5 m k protiľahlej stene. Takto sa najľahšie spozorujú prípadné chyby. Po predpísanom čase sa podlaha zľahka prebrúsi jemným brúsnym papierom č. 120, resp. 150 a brúsny prach sa dôkladne povysáva. Účelom brúsenia je najmä skosiť vlákna dreva, ktoré sa účinkom laku riediteľného vodou vztýčia a zdrsnia povrch. Po obrúsení základného laku a povysávaní sa nanesie vrchný lak. Lak vysokej kvality nanášajme v dostatočnom množstve podľa predpisu výrobcu (výdatnosť lakov sa pohybuje okolo 9 m²/1 l).

Okrem bezfarebných lakov sa predávajú aj pigmentované laky, ktorými možno upraviť farebný odtieň dreva. Pracuje sa s nimi ako s transparentnými. Pri pigmentovaných lakoch je však dôležité neprekrývať vrstvy, aby mal odtieň povrchu rovnakú intenzitu na každom mieste podlahy.

Podlahu zaťažujeme podľa predpisu výrobcu laku, pretože laky na podlahy dosahujú maximálnu tvrdosť až za niekoľko dní po nanesení. Čím viac budete lakovanú podlahu v prvých dňoch šetriť, tým dlhšia bude životnosť laku. Po čerstvo lakovanej podlahe sa dá chodiť zvyčajne už po 12 hodinách (najlepšie po 24 hod.) po aplikácii poslednej vrstvy laku. Väčšinou sa ľahký nábytok môže sťahovať späť do miestnosti po 24 hodinách, ťažší nábytok po 4 dňoch. Koberce (behúne) položíme do miestnosti až po týždni.